Aktualności

Kolonie profilaktyczne w 2019 roku

Kolonie profilaktyczne w 2019 roku - akt1.jpg

Zapraszamy instytucje publiczne, gminy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe do współpracy w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich i wymagających wsparcia.

Praca na wakacje

Praca na wakacje - akt2[2].jpg

Oferujemy wakacyjną pracę na naszych koloniach dla wychowawców, psychoterapeutów, instruktorów, animatorów, ratowników wodnych i medycznych, pielęgniarek oraz kucharzy, pomocy kuchennych i personelu sprzątającego.

Kurs wychowawcy kolonijnego

Kurs wychowawcy kolonijnego - akt3[2].jpg

Termin najbliższego kursu: 30.05.2019 r.  miejsce: Lublin
Organizujemy kursy wychowawcy kolonijnego uprawniające do podjęcia pracy jako wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży. Kursy odbywają się w Lublinie, istnieje również możliwość zorganizowania kursu wyjazdowego (dla zgłoszonej grupy).

Kolonie dla dzieci rolników w 2019 roku

Kolonie dla dzieci rolników w 2019 roku - akt4[1].jpg

Stowarzyszenie im. Teresy Kras jest organizatorem wypoczynku letniego w 2019 roku, z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, dofinansowanego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Zimowiska 2019 rok - dziękujemy

Zimowiska 2019 rok - dziękujemy - akt6.jpg

W czasie ferii szkolnych w 2019 r. z naszego zimowego wypoczynku skorzystało kilkaset dzieci. Zorganizowaliśmy 7 – 10-dniowe zimowiska w atrakcyjnych miejscowościach górskich wokół Zakopanego. W programie wypoczynku były m.in. zajęcia narciarskie oraz wyjazd do aquaparku.

Usługi doradcze

Usługi doradcze - akt7[2].jpg

W siedzibie Stowarzyszenia można skorzystać z bezpłatnych usług doradczych w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych.